OM OSS/ABOUT US                           

På gården Pussen i Klacka-Lerberg, 16 km norr om Nora finns vi sedan 1985. Den första hunden, Kyras-Titan kom till oss 1980, en härlig vit/svart hane som tyvärr bröt benet som ung och haltade genom sitt 11-åriga liv. Han användes dock i avel och 1985 föddes vår första kull, med tre vit/svarta valpar. En av dem var SUCH Orizza´s Anya Sans Rival.

I de flesta kullar sen dess har det fötts vit/svarta.
Orizza´s Ester-Escort fick ett cert och Orizza´s Elliott-Express, som levt ett långt liv (nästan 14 år)på Björnbackens kennel.

LP Orizza´s Fonzie hjälpte till att inspirera Birgitta & Stefan Larsson att skriva en bok om vattenarbete.

LP Orizza´s Gander var ensam VS i sin kull och bodde några år hos Ramsebergets kennel där han tävlade lydnad och sök. Han gjorde vattenuppvisningar med Eva Lidman bl a. en på Piteå torg i en tillfällig bassäng, innan han som medelålders flyttade hem igen.

SUCH NUCH Nalleforsens Blaze of Glory var mor till, SUCH SV-03 Orizza´s Jeffrey ägd av Qliz kennel, Orizza´s Jippie som fanns hos kennel Njoffelands och vår egen Jebba som var utställd CK.


Vi övertog Nalleforsens Get A Grip som tillsammans med SUCH Cayuga Winner Takes All of Bonaventura fick vår K-kull med bl a SUCH Orizza’s Korina.

Korinas först kull med Vertigo Katch Them All, lånad från kennel Vertigo, innehöll ”bara” Orizza’s Nothing But A Bonus.

Andra kullen med samma hane,  blev större och SFUCH Orizza’s Papparazzi flyttade till Zanellons kennel i Finland. Orizza’s Promise From Pika finns på kennel Vertigo i Italien, Orizza’s Pine Dust bor i finland och SE UCH O. Pofrice är kvar här.
Orizza’s Pejla tränar vatten och går långa fjällturer med sin familj och pulkan.

Vår norska Pika-dotter, Amorada’s U Name It, som endast 18 månader gammal blev CUP-VINNARE på Newfoundlandshundensdagar 2006, är tillsammans med vår vit/svarta,Vertigo Universe, stolt förälder till SF JV-09, Nord JV-09 Karhukumpu Herra Huu.

SE UCH, SFUCH EstUCH Orizza's Qvickie numera boende hos Miia och Teppo i Finland, började sin utställningskarriär med att bli BIS-valp på Morokulien 2007. Orizza's Qbie bor på kennel CayZenCle's.

In a  house called ”Pussen” in Klacka-Lerberg, 16 km north from Nora are we living since 1985.

The first Newfoundland, Kyras-Titan, came to us 1980, a lovely white/black male. Unfortunelly he broke a front leg as very young and limped through a 11 years long life.

He was used in breed and 1985 arrived our first litter, 3 white/black puppies. One of them was Orizza´s Anya Sans Rival, our first born puppy and our first Champion.

 In most of our litter since then it has been born white/blacks.

O. Ester-Escort got 1 cert and her brother O. Elliott-Expess lived a long, almost 14 years, life at Björnbackens Kennel.

 LP O.Fonzie helped to inspire Birgitta & Stefan Larsson to wright a book about waterworks.

 LP O. Gander “Boss” was the only white/black in the G-litter, he lived half he’s life at Ramsebergets kennel. He was a working dog, waterworks, search dog and obedience.

Eva and Boss did a watershow at the market place in Piteå in a temporarily pool, before he moved back home.

 SUCH NUCH Nalleforsen Blaze of Glory was the mother of, SUCH  SV-03 O. Jeffrey owned by Qliz Kennel, O. Jippie lived at Njoffeland Kennel and our own O.Jebba was shown with CK.

Then Nalleforsens Get A Grip moved to us, together with Cayuga Winner Takes All of Bonaventura she gave birth to our K-litter, one of them was SUCH O. Korina.

Korinas first litter with Vertigo Katch Them All, borrowed from kennel Vertigo, was just one male, O. Nothing But A Bonus.

The next litter with the same male was bigger. SFUCH O. Papparazzi moved to Finland, kennel Zanellon, O. Promise From Pika to kennel Vertigo in Italy, O. Pine Dust to Finland and SE UCH O. Pofrice stayed with us. O. Pejla  is training waterworks.

Our Pika-daughter, Amorada’s U Name It, just 18 mounth she was CUP-Winner of Swedish Newfiedays 2006. She and Vertigo Universe are proud parents of    SF JV-09, Nord JV-09 Karhukumpu Herra Huu.

Orizza's Qvickie who was BIS-Puppy in Morokulien 2007, is now SEUCH, SFUCH, EstUCH living with Miia and Teppo in Finland. O.Qbie is ling at kennel CayZenCle's.

    

    
Hos oss bor också två katter, "Filur", grå som liten 2001 och nu mer är helt svart.                                                                                                   

We also have two cats,  “Filur” who was all grey as a kitten 2001 and now is black.och ”Race”  en MYCKET social katt, född 2004, nyfiken på ALLT och som lever upp till sitt namn.                                                           
                

and "Race" a VERY sociale cat, born 2004,curious about EVERYTHING and living up to his name.

 

Tillbaka till index